Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visa and Migration Vietnamese

Thị thực và Di trú

Chào mừng quý vị đến với trang mạng của Bộ phận Thị thực và Di trú của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi là văn phòng đặt tại nước ngoài của Bộ Nội Vụ Úc.

Thông tin liên quan đến quá trình xin thị thực có trên trang mạng của Bộ Nội Vụ sẽ giúp quý vị:

  • Chọn được loại thị thực phù hợp
  • Xác định xem quý vị có đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện
  • Thực hiện theo hướng dẫn từng bước để nộp đơn

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về hồ sơ xin thị thực Úc được xét duyệt tại Việt Nam, vui lòng xem trang Câu Hỏi Thường Gặp bằng tiếng Anhtiếng Việt để biết thêm thông tin về:

  • Cách thức nộp hồ sơ
  • Lệ phí xét duyệt
  • Thời gian xét duyệt
  • Cung cấp thông tin sinh trắc học
  • Các vấn đề liên quan khác

Tin tức cập nhật và những thay đổi mới nhất

Thông tin chung về Thị thực

Thông tin thị thực nhập cảnh tạm thời 

Thông tin Thị thực - Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Work and Holiday) (Diện thị thực 462)

Thông tin Thị thực - Thị thực Định cư

Thông tin Thị thực - Thường trú nhân quay về Úc (Diện thị thực 155 và 157) 

Thông tin về Quốc tịch

Cung cấp thông tin Sinh trắc học tại Việt Nam 

Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo về thị thực Úc đang tồn tại ở Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

 

Last updated 270819