Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Về chúng tôi

Tổng Lãnh Sự

Tổng Lãnh Sự Úc tại Việt Nam

Liên hệ

Địa chỉ:
Lầu 20, Tòa nhà Vincom 
47 Lý Tự Trọng
Phường Bến Nghé, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ hòm thư:
Hòm thư 659, Bưu điện Trung Tâm
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:
+84 28 3521 8100

Fax:
+84 28 3521 8101

Giờ mở cửa

Tổng lãnh sự quán mở cửa từ 08:30 – 12:00 và 13:00 – 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ (xem mục phía dưới). Chi tiết các dịch vụ cung cấp trong giờ xem tại đây.

Các ngày lễ năm 2018

Tổng Lãnh Sự Quán Úc sẽ đóng cửa trong các ngày:

01 Tháng 1 Thứ Hai Ngày Năm mới
14 Tháng 2 Thứ Tư Wednesday - Ngày 29 Tết
15 Tháng 2 Thứ Năm Ngày 30 Tết
16 Tháng 2 Thứ Sáu Ngày Mùng một Tết
19 Tháng 2 Thứ Hai Nghỉ bù ngày Mùng 2 Tết
20 Tháng 2 Thứ Ba Nghỉ bù ngày Mùng 3 Tết
30 Tháng 3 Thứ Sáu Thứ sáu may mắn
25 Tháng 4 Thứ Tư Lễ tưởng niệm vua Hùng
30 Tháng 4 Thứ Hai Ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước
1 Tháng 5 Thứ Ba Ngày Quốc Tế Lao Động
3 Tháng 9 Thứ Hai Nghỉ bù ngày Lễ Quốc Khánh
1 Tháng 10 Thứ Hai Ngày Lao động (Australia)
25 Tháng 12 Thứ Ba Ngày Giáng Sinh
26 Tháng 12 Thứ Tư Lễ tặng quà