Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch Vụ Công Chứng

Tổng Lãnh Sự Quán Úc nhận hồ sơ công chứng theo lịch hẹn từ 09:00 đến 11:30, thứ Hai đến thứ Sáu.

Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

 Book an appointment with Australian Consulate-General Ho Chi Minh City using SetMore

Quý vị vui lòng tham khảo các hướng dẫn dưới đây và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến Lãnh Sự.

Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected] và cung cấp số điện thoại liên hệ.

Hướng dẫn

Lưu ý: Lãnh sự không thực hiện dịch vụ Sao y bản chính và Hợp thức hóa trên các văn bản ép nhựa, ép lụa, đóng khung hoăc hư hỏng.

Chính sách Bảo mật

Bộ Ngoại giao & Thương mại Úc (DFAT) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo các quy định của Luật Quyền Riêng tư 1988 (Cth) và Luật Hộ chiếu Úc 2005 (Cth). DFAT sử dụng phần mềm Setmore để quản lý hệ thống đặt hẹn của Tổng Lãnh Sự Quán Úc. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được quản lý bởi Setmore và DFAT theo Chính sách Bảo mật của Setmore DFAT.

Việc đặt hẹn qua Setmore đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng thuận cho DFAT thu thập thông tin cho các mục đích nói trên. Nếu quý vị không cung cấp thông tin đầy đủ, việc sắp xếp cuộc hẹn sẽ bị giới hạn.

Vui lòng truy cập www.passports.gov.au/protecting-your-privacy để biết thêm thông tin về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị trong quá trình xử lý hồ sơ hô chiếu Úc.