Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kinh doanh tại Úc

Thương vụ Úc (Austrade)

Thương vụ Úc (Austrade) là một cơ quan thuộc chính phủ. Cơ quan này hỗ trợ các công ty Úc trong việc kinh doanh sản phẩm và dịch vụ của họ ở nước ngoài, giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và rủi ro khi tham gia lựa chọn, gia nhập và phát triển thị trường quốc tế.

Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Úc và Việt Nam

Úc và Việt Nam chia sẻ một mối quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ, được minh chứng bằng sự phát triển thương mại hai chiều và thực tế đầu tư rất đáng kể tại Việt Nam. Những đường dẫn dưới đây sẽ cung cấp thêm các thông tin về mối quan hệ này cũng như các thông tin về các sự kiện sắp tới và thông cáo báo chí có liên quan đến quan hệ này.

Thông cáo báo chí và bài phát biểu gần đây:

Phòng Thương mại

Hiệp hội các doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham)

Kinh doanh với Úc

Trang tin và dịch vụ về Úc dành cho doanh nhân nước ngoài