Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch Vụ Lãnh Sự

Hỗ trợ Lãnh sự

Quý vị vui lòng tham khảo Consular Services Charter về các dịch vụ lãnh sự mà chúng tôi có thể hoặc không thể cung cấp.

Quý vị cần hỗ trợ lãnh sự tai Việt Nam vui lòng liên hệ:

Công dân Úc cần hỗ trợ lãnh sự trong các trường hợp khẩn và nghiêm trọng ngoài giờ có thể liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Lãnh sự Khẩn cấp 24/7 (CEC) tại Canberra. Bạn bè và gia đình của công dân Úc đang sinh sống tại nước ngoài cũng có thể sử dụng dịch vụ này.

Vui lòng liên hệ CEC tại:

Thông tin hữu ích

Danh sách bệnh viện/phòng khám

Danh sách luật sư

Danh sách phiên dịch/biên dịch

Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý

Danh sách tổ chức vận chuyển y tế

Góp ý về Dịch vụ Lãnh sự

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị về các dịch vụ lãnh sự. Góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi xác định được các mục cần cải thiện hoặc thay đổi một cách hợp lý. Bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của mình, quý vị có thể giúp những công dân Úc khác tránh được những khó khăn khi ở nước ngoài và hiểu thêm về các dịch vụ lãnh sự chúng tôi có thể cung cấp. Quý vị có thể góp ý về các dịch vụ của chúng tôi thông qua mẫu liên hệ hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại: contact us | Smartraveller

Chính sách Bảo mật

Bộ Ngoại giao & Thương mại Úc (DFAT) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo các quy định của Luật Quyền Riêng tư 1988 (Cth) và Luật Hộ chiếu Úc 2005 (Cth). DFAT sử dụng phần mềm Setmore để quản lý hệ thống đặt hẹn của Tổng Lãnh Sự Quán Úc. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được quản lý bởi Setmore và DFAT theo Chính sách Bảo mật của Setmore DFAT.

Việc đặt hẹn qua Setmore đồng nghĩa với việc quý vị đã đồng thuận cho DFAT thu thập thông tin cho các mục đích nói trên. Nếu quý vị không cung cấp thông tin đầy đủ, việc sắp xếp cuộc hẹn sẽ bị giới hạn.

Vui lòng truy cập www.passports.gov.au/protecting-your-privacy để biết thêm thông tin về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị trong quá trình xử lý hồ sơ hô chiếu Úc.