Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thị thực và Di trú

Thị thực và Di trú

English I Vietnamese

Đây là trang mạng của Văn phòng Thị thực, Bộ Nội vụ Úc tại Việt Nam.

Vi-rút corona chủng mới (Novel coronavirus) và Thị thực Úc

Chính phủ Úc đã ban hành một số biện pháp để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và lợi ích cho cộng đồng Úc.

Đương đơn xin Thị thực và hành khách nên xem thông tin mới nhất trên các trang mạng dưới đây:

Nếu quý vị là người thân trực tiếp (an immediate family member) của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc và cần đến Úc khẩn cấp, quý vị phải nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ,  quý vị có thể yêu cầu xét duyệt khẩn tại đây.  

Chúng tôi hiện tại ưu tiên xét duyệt thị thực cho những người được miễn áp dụng quy định hiện hành của Úc về hạn chế đi lại. Lưu ý, chúng tôi sẽ không xét duyệt thị thực cho bất cứ đối tượng nào không đáp ứng tiêu chí miễn áp dụng quy định nêu trên cho đến khi quy định hạn chế đi lại này được bãi bỏ.

Đóng cửa tạm thời Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc (AVACs) tại Việt Nam

Do tình hình dịch COVID-19 (Coronavirus chủng mới) bùng phát, các Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc và Tổng đài của VFS Toàn cầu tại Việt Nam sẽ tạm thời đóng cửa từ  Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Các cuộc đặt hẹn với Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc cũng sẽ tạm dừng.

Quý vị cần sử dụng Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc có trên trang mạng để gửi các câu hỏi liên quan đến thị thực.

Hồ sơ xin thị thực khẩn phải được nộp trực tuyến.

Nếu quý vị không thể thực hiện các cuộc hẹn cung cấp dữ liệu sinh trắc học hoặc khám sức khỏe, quý vị không cần thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu mới khi nào Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc hoặc phòng khám làm việc trở lại.

Trang mạng của Bộ Nội vụ Úc

Trang mạng của Bộ Nội vụ Úc sẽ hỗ trợ quý vị lựa chọn diện thị thực phù hợp trong số các diện thị thực và chỉ ra tất cả những tiêu chuẩn thích hợp.

Các câu hỏi thường gặp

Xin vui lòng xem trang Những câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anhtiếng Việt để biết thêm thông tin về:

  • Cách thức nộp hồ sơ
  • Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực
  • Thời gian xét duyệt
  • Cung cấp dữ liệu Sinh trắc học

Thông tin chung về Thị thực

Chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn xin sớm nộp trực tuyến. Chính phủ Liên bang Úc không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào  đối với các tổn thất tài chính của đương đơn mà hồ sơ xin thị thực có kết quả cấp thị thực muộn hơn thời gian khởi hành dự kiến ​​hoặc hồ sơ xin thị thực không thành công.

Các câu hỏi thường gặp về nộp hồ sơ theo nhóm: Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến theo nhóm.

Thông tin cho Doanh nghiệp và Tổ chức: Hướng dẫn cho các Doanh nghiệp và Tổ chức hôỗ tro75c nhân viên của mình chọn diện thị thực phù hợp. 

Lưu ý: Thông tin dưới đây chỉ dành cho các diện thị thực được xét duyệt tại Văn phòng Thị thực Úc tại Việt Nam cho đương đơn cư trú tại Việt Nam. 

Thông tin về các diện Thị thực cụ thể và Hướng dẫn nộp hồ sơ

Thị thực nhập cảnh tạm thời 

Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462)

Thị thực Định cư

Thị thực - Thường trú nhân quay về Úc (Diện thị thực 155 và 157) 

Thông tin về Quốc tịch

Thông tin về Việt Nam

Cung cấp thông tin Sinh trắc học tại Việt Nam 

Danh sách những Phòng khám được chỉ định tại Việt Nam

3Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo về thị thực Úc đang tồn tại ở Việt Nam

Liên lạc với chúng tôi

Để trả lời thông tin yêu cầu hoặc nộp môột yêu cầu, quý vị cần sử dụng  dụng Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc trên trang mạng.

Tất cả thư từ Văn phòng Thị thực Úc đều được gửi từ hộp thư điện tử  “không trả lời” (nil-reply) - xin vui lòng không phản hồi lại những thư điện tử này.

 

Last updated 16.07.2020