Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thị thực và Di trú

Thị thực và Di trú

Bộ Nội vụ tại Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt hầu hết hồ sơ xin thị thực và một số hồ sơ xin quốc tịch của các đương đơn cư trú tại Việt Nam. Thông tin trên trang mạng này chỉ mang tính chất đặc thù quốc gia bổ sung cho các thông tin đăng tải trên trang mạng chính của Bộ Nội vụ - http://www.homeaffairs.gov.au/.

Thông tin quan trọng

Thông tin và thay đổi mới nhất

THỜI HẠN NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC THĂM ÚC VÀ LÀM VIỆC NGẮN HẠN TRONG DỊP NGHỈ LỄ GIÁNG SINH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đại Sứ Quán Úc và Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Việt Nam sẽ đóng cửa nghỉ Lễ Giáng Sinh (tháng 12 năm 2018) và Tết Nguyên Đán (tháng 2 năm 2019). 

Nếu Quý vị dự định đi Úc trong dịp nghỉ Lễ và Tết, Quý vị vui lòng nộp đơn xin thị thực Thăm Úc (diện thị thực 600) và Làm việc ngắn hạn (diện thị thực 400) như sau:

  • Lễ Giáng Sinh 2018: nộp trước Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018
  • Tết Nguyên Đán 2019: nộp trước Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Đối với những đương đơn muốn đi trong dịp nghỉ Lễ và Tết mà nộp hồ sơ sau thời hạn này, Văn phòng Thị thực có thể sẽ không quyết định hồ sơ của Quý vị trước ngày đi dự kiến.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các thay đổi dưới đây có hiệu lực:

  • Hồ sơ xin thị thực Kết hôn (Diện thị thực 309/100) và Đính hôn (diện thị thực 300) phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.
  • Hồ sơ xin thị thực Quá cảnh (Diện thị thực 771) phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.

Để biết thêm thông tin về nộp hồ sơ trực tuyến, Quý vị vui lòng tham khảo Online Visa Lodgement.

Quý vị có thể tìm kiếm hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến qua ImmiAccount từ VFS Global

Hồ sơ xin thị thực dưới đây phải nộp tại Trung tâm xét duyệt thị thực Định cư diện Trẻ em và Định cư diện Gia đình khác tại Perth:  

  • Thị thực diện Người thân là Người phụ thuộc Cao tuổi (Diện thị thực 114)
  • Thị thực diện Người thân Còn lại (Diện thị thực 115)
  • Thị thực diện Người nuôi dưỡng (Diện thị thực 116)

Để có thêm thông tin, Quý vị vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Nội vụ tại: https://www.homeaffairs.gov.au/News/Pages/changes-to-lodgement-methods-for-family-stream.aspx

Thông tin khác

Lệ phí xét duyệt thị thực & Mẫu đơn xin thị thực

Thông tin về Lệ phí xét duyệt thị thực và đơn xin thị thực hiện hành có trên trang mạng của Bộ Nội vụ. Lệ phí xét duyệt thị thực

Các lựa chọn về Thị thực và Quốc tịch

Các đường dẫn tiện ích

Khảo sát dịch vụ khách hàng

Tổng Lãnh sự quán đánh giá cao ý kiến phản hồi, khen ngợi, góp ý hoặc kiến nghị của quý vị. Xem: Ý kiến phản hồi.

 

Cập nhật gần nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2018