Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Passports   Notarials Services

Hanoi Embassy   Visa Services

Công dân Úc cần hỗ trợ lãnh sự

Quý vị cần hỗ trợ lãnh sự, vui lòng xem thông tin tại đây.

Lưu ý đối với tất cả khách đến Lãnh Sự Quán Úc

Vui lòng lưu ý:

  • Thủ tục kiểm tra an ninh giống như ở sân bay được áp dụng tại Lãnh sự quán Úc.
  • Các vật dụng nguy hiểm và có hại sẽ bị cấm mang vào Lãnh sự quán. Nếu quý vị mang theo các vật dụng sau đây quý vị cần gửi tại phòng bảo vệ trước khi vào bên trong Lãnh sự quán và nhận lại khi rời khỏi Lãnh sự quán.
  • Các vật dụng nguy hiểm gồm:
    • Bật lửa, các chất lỏng gây cháy, các vật dụng bén nhọn, etc.

 

Theo dõi kênh của chúng mình:

              

Study in Australia
Business Envoy. Insights into the Australian Government\'s trade and investment agenda