Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tuyển dụng

Thông tin chung

Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên địa phương (LES) phụ trách công việc nghiên cứu, hành chính và các vị trí hỗ trợ khác.  Tất cả các vị trí tuyển dụng dành cho LES đều được thông báo qua trang web này.  Tổng Lãnh Sự Quán Úc là một nhà tuyển dụng công bằng và chào đón đơn xin việc từ những ứng viên thích hợp cho từng vị trí đăng tuyển.

Nhân viên địa phương (LES) không có thân phận ngoại giao hay lãnh sự và không nhận được các đặc quyền và quyền miễn trừ.  Lương và các điều khoản làm việc đối với nhân viên địa phương LES đều tuân theo luật lao động và các điều kiện của thị trường lao động địa phương.  Ứng viên cần chứng minh rằng họ có đủ điều kiện để lao động bằng cách đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch địa phương và/hoặc đáp ứng đủ các yêu cầu về thị thực việc làm.  Tổng Lãnh Sự Quán Úc không hỗ trợ kinh phí thay đổi nơi cư trú cho các vị trí LES.

Cơ hội việc làm sẽ được đăng tuyển khi có nhu cầu.  Chúng tôi không nhận những yêu cầu về các vị trí làm việc tự nguyện.

Nếu có thắc mắc về thông tin tuyển dụng, vui lòng gửi email đến HCHI.jobs@dfat.gov.au.

Vị trí tuyển dụng

  • Consular and Passport Officer, LE3, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Ho Chi Minh City - closing 22 January 2018.

  • Visa Processing Officer (VPO - Vietnamese nationals) and Visa Processing  Support Officer (VPSO - Vietnamese nationals) for the Visa and Citizenship Section (DIBP) of the Australian Consulate-General, Ho Chi Minh City - closed 20 November 2017

Status of current selection exercises

The following selection exercises are currently under way at the Australian Consulate-General, Ho Chi Minh City. The status of these will be updated regularly as each selection exercise.

Closing date Position title Department Status
22 January 2018 Consular and Passport Officer DFAT Shortlisting
20 November 2017 VPO and VPSO DIBP Finalised