Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thị thực và Di trú

Thị thực và Di trú

Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) tại Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt hầu hết hồ sơ xin thị thực và một số hồ sơ xin quốc tịch của các đương đơn cư trú tại Việt Nam. Thông tin trên trang mạng này chỉ mang tính chất đặc thù quốc gia bổ sung cho các thông tin đăng tải trên trang mạng chính của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP)- www.border.gov.au.

Lưu ý dành cho tất cả các đương đơn xin thị thực

Thời gian xét duyệt hồ sơ xin thị thực Du lịch trong những tháng hè

Ðại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Úc hiện đang nhận được một số lượng lớn hồ sơ xin thị thực Du lịch. Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục nhận được số lượng lớn hồ sơ trong những tháng hè ở Việt Nam. Vì vậy, thời gian xét duyệt thị thực sẽ lâu hơn những tháng khác trong năm. Những yêu cầu xét duyệt đơn xin thị thực khẩn sẽ chỉ được xem xét trong những truờng hợp đặc biệt. Ðể hỗ trợ chúng tôi xét duyệt đơn xin của Quí vị nhanh nhất có thể, Ðại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán thường sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến quá trình xét duyệt khi hồ sơ vẫn đang trong khung thời gian xét duyệt toàn cầu.

Quý vị vui lòng nộp hồ sơ xin thị thực sớm trước ngày đi dự kiến, tham khảo thông tin tại: Thời gian xét duyệt thị thực . Các yêu cầu xét duyệt gấp sẽ chỉ được xem xét đối với những trường hợp đặc biệt và tùy từng trường hợp.

Quý vị không nên đặt vé máy bay hay sắp xếp chuyến đi trước khi quý vị có thị thực nhập cảnh Úc. Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới (DIBP) sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài chính phát sinh từ những đương đơn được cấp thị thực chậm trễ hơn dự kiến hoặc hồ sơ không thành công.

Thông tin quan trọng

Lệ phí xét duyệt thị thực & Mẫu đơn xin thị thực

Thông tin về Lệ phí xét duyệt thị thực và đơn xin thị thực hiện hành có trên trang mạng của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP). Lệ phí xét duyệt thị thực

Các lựa chọn về Thị thực và Quốc tịch

Các đường dẫn tiện ích

Khảo sát dịch vụ khách hàng

Tổng Lãnh sự quán đánh giá cao ý kiến phản hồi, khen ngợi, góp ý hoặc kiến nghị của quý vị. Xem: Ý kiến phản hồi.

 

Cập nhật gần nhất vào ngày 29 tháng 6 năm 2017