Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thị thực và Di trú

Thị thực và Di trú

English I Vietnamese

Đây là trang mạng của Văn phòng Thị thực, Bộ Nội Vụ Úc tại Việt Nam.

Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách

Hoàn thành Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách (DPD) là một yêu cầu của Chính phủ Úc. Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách (DPD) đòi hỏi quý vị cung cấp thông tin sức khỏe quan trọng được yêu cầu cho việc nhập cảnh vào Úc. Quý vị bắt buộc phải có thể cung cấp bằng chứng rằng các thông tin sức khỏe quan trọng đã được hoàn tất trước khi quý vị lên máy bay.

Quý vị phải thông báo với nhân viên hàng không tại nơi làm thủ tục lên chuyến bay (check-in) rằng quý vị đã hoàn thành Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách (DPD) và xuất trình các giấy tờ có liên quan làm bằng chứng. Hành khách không hoàn thành Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách (DPD) trước khi  làm thủ tục lên chuyến bay (check-in) có thể được chuyển đến gặp Viên chức Lực lượng Biên Giới Úc khi nhập cảnh vào Úc và hành trình do vậy bị chậm trễ không cần thiết.

Để hoàn thành Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách (DPD) quý vị có thể tải ứng dụng di động từ App Store (Apple) hoặc Google Play store (Android), hoặc qua một mẫu đơn trên trang mạng (web form).

Quý vị có thể có thêm thông tin vể Tờ khai Điện tử dành cho Hành khách (DPD) trên trang mạng của Bộ Nội Vụ của Chính Phủ Úc.

Tin tức từ Bộ Nội Vụ Úc

Hoàn trả Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực (VAC) cho Du học sinh và những đương đơn xin Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ

Du học sinh

Là một phần trong chương trình ứng phó với COVID-19 của Chính phủ, những người mang Thị thực Du học hiện đang ở ngoài nước Úc và đến Úc trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022, được xin hoàn trả Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực. Quý vị có thể nộp đơn xin hoàn phí đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Du học sinh cũng có thể làm việc không giới hạn thời gian trong bất kỳ lĩnh vực nào tại Úc trong vòng ít nhất là 3 tháng tới.

Những người mang thị thực Du học có thể đến Úc mà không cần nộp đơn xin miễn trừ đối với quy định về hạn chế đi lại nhưng quý vị phải tiêm đủ liều vắc xin và tiêm loại vắc xin được Úc chấp thuận hoặc công nhận.

Để biết thêm thông tin về những thay đổi này, vui lòng xem trang mạng: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders

Để biết thêm thông tin liên quan đến các yêu cầu về vắc xin, vui lòng xem trang mạng:

https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers

Những đương đơn xin Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ

Là một phần trong chương trình ứng phó với COVID-19 của Chính phủ, những người mang Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ hiện đang ở ngoài nước Úc và đến Úc trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022 được xin hoàn trả lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực. Quý vị có thể nộp đơn xin hoàn phí đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.  Những người xin Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ hiện cũng có thể làm việc cho cùng người sử dụng lao động trong hơn 6 tháng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Những người mang Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ có thể đến Úc mà không cần nộp đơn xin miễn trừ đối với quy định về hạn chế đi lại nhưng quý vị phải tiêm đủ liều vắc xin và tiêm loại vắc xin được Úc chấp thuận hoặc công nhận.

Để biết thêm thông tin về những thay đổi này, vui lòng xem trang mạng: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news

Để biết thêm thông tin liên quan đến các yêu cầu về vắc xin, vui lòng xem trang mạng:

https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers

Hoàn trả Lệ phí xét duyệt thị thực

Để biết thêm thông tin về cách thức nộp đơn xin hoàn trả Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực, vui lòng xem trang mạng:

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund

https://covid19.homeaffairs.gov.au/refunds-and-waivers-visa-application-charges

Xin lưu ý: yêu cầu xin hoàn trả Lệ phí sẽ được xét duyệt tại Úc. Việc xét duyệt có thể kéo dài từ 6 tuần đến 3 tháng.  Đại Sứ Quán Úc tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể thông báo về tiến trình xét duyệt đơn xin hoàn trả Lệ phí đã nộp.

Tin tức từ Đại Sứ Quán Úc tại Việt Nam

Đại sứ quán Úc được biết là hiện nay có một số tổ chức và cá nhân tự nhận là họ có thể hỗ trợ Quý vị xin thị thực theo chương trình Thị thực Nông nghiệp Úc dự kiến. Chương trình này hiện đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch nên hiện tại Quý vị không thể nộp đơn xin Thị thực Nông Nghiệp Úc. Chi tiết thêm về chương trình thị thực này, bao gồm tờ thông tin liên quan có trên trang mạng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.

Hãy thận trọng với những quảng cáo từ các tổ chức và cá nhân nói sai sự thật về việc họ có thể hỗ trợ Quý vị xin thị thực đi Úc. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem phần “Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo về thị thực Úc đang tồn tại ở Việt Nam”.

Vi-rút corona chủng mới (Novel coronavirus) và Thị thực Úc

Chính phủ Úc đã ban hành một số biện pháp để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và lợi ích cho cộng đồng Úc.

Đương đơn xin Thị thực và hành khách nên xem thông tin mới nhất trên các trang mạng dưới đây:

Nếu quý vị là người thân trực tiếp (an immediate family member) của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc và cần đến Úc khẩn cấp, quý vị phải nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ,  quý vị có thể yêu cầu xét duyệt khẩn tại đây.

Chúng tôi hiện tại ưu tiên xét duyệt thị thực cho những người được miễn áp dụng quy định hiện hành của Úc về hạn chế đi lại. Lưu ý, chúng tôi sẽ không xét duyệt thị thực cho bất cứ đối tượng nào không đáp ứng tiêu chí miễn áp dụng quy định nêu trên cho đến khi quy định hạn chế đi lại này được bãi bỏ.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc (AVACs) tại Việt Nam

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc (AVAC) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, do VFS Global điều hành, mở cửa trở lại tiếp nhận khách hàng cung cấp dữ liệu sinh trắc học - chỉ tiếp nhận khách theo cuộc hẹn. Trung tâm không nhận hồ sơ xin thị thực giấy gửi qua đường bưu điện hoặc nộp tại trung tâm.

Tuy nhiên, thời gian hoạt động của AVAC tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vì vậy, Quý vị vui lòng xem trang mạng của VFS Global tại Việt Nam để biết thông tin mới nhất về giờ mở cửa của AVAC tại đây

Từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 tất cả các hồ sơ xin thị thực Thăm Úc (diện thị thực 600) phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.

Hồ sơ xin thị thực khẩn phải được nộp trực tuyến qua tài khoản ImmiAccount. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản ImmAccount tại đây.

Những câu hỏi liên quan đến thị thực phải nộp qua Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc có trên trang mạng.

Trang mạng của Bộ Nội Vụ Úc

Trang mạng của Bộ Nội Vụ Úc sẽ hỗ trợ quý vị lựa chọn diện thị thực phù hợp trong số các diện thị thực và chỉ ra tất cả những tiêu chuẩn thích hợp.

Các câu hỏi thường gặp

Xin vui lòng xem trang Những câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anhtiếng Việt để biết thêm thông tin về:

  • Cách thức nộp hồ sơ
  • Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực
  • Thời gian xét duyệt
  • Cung cấp dữ liệu Sinh trắc học

Thông tin chung về Thị thực

Chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn xin sớm nộp trực tuyến. Chính phủ Liên bang Úc không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào  đối với các tổn thất tài chính của đương đơn mà hồ sơ xin thị thực có kết quả cấp thị thực muộn hơn thời gian khởi hành dự kiến ​​hoặc hồ sơ xin thị thực không thành công.

Biên giới Úc hiện đang đóng cửa và việc nhập cảnh vào Úc vẫn được kiểm soát chặt chẽ để giúp tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Quý vị chỉ có thể tới Úc nếu thuộc diện miễn trừ hạn chế đi lại hoặc được cấp một miễn trừ  hạn chế đi lại cá nhân. Quý vị cần nộp đơn xin miễn trừ hạn chế đi lại sử dụng Cổng Miễn trừ Hạn chế đi lại https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep ít nhất hai tuần, nhưng không quá hai tháng, trước khi quý vị dự kiến khởi hành. Nếu quý vị không được cấp miễn trừ hạn chế đi lại, quý vị không nên tiếp tục kế hoạch đi lại của mình, bởi quý vị sẽ không được phép lên máy bay để bay tới Úc. Nếu quý vị được cấp miễn trừ hạn chế đi lại, quý vị cần mang theo bằng chứng miễn trừ này ra sân bay. Tham khảo https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

 

Thông tin về các diện Thị thực cụ thể và Hướng dẫn nộp hồ sơ

Thị thực nhập cảnh tạm thời 

Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462)

Thị thực Định cư

Thị thực - Thường trú nhân quay về Úc (Diện thị thực 155 và 157) 

Thông tin về Quốc tịch

Thông tin về Việt Nam

Cung cấp thông tin Sinh trắc học tại Việt Nam 

Danh sách những Phòng khám được chỉ định tại Việt Nam

3Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo về thị thực Úc đang tồn tại ở Việt Nam

Liên lạc với chúng tôi

Để cung cấp thông tin theo yêu cầu hoặc hỏi các vấn đề liên quan đến Thị thực, xin vui lòng nộp Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc.

Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng đài toàn cầu của Bộ Nội Vụ theo số +61 2 6196 0196 - làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ địa phương) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Mọi thư từ (bao gồm cả quyết định về hồ sơ xin Thị thực) sẽ được gửi tới Quý vị từ hộp thư điện tử "nil-reply". Xin vui lòng không phản hồi về địa chỉ này. 

 

Last updated 28.06.2022