Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Du học Úc

Chọn khóa học tại Úc


Úc là điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên và các nghiên cứu sinh Việt Nam. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc cung cấp nền giáo dục chất lượng ở mọi trình độ (phổ thông, đào tạo nghề, đại học và sau đại học, khóa học tiếng Anh và các khóa học ngắn hạn).

Nhấn vào đây để vào trang web chính thức của chính phủ Úc, nơi cung cấp thông tin toàn diện cho sinh viên quốc tế về các cơ sở đào tạo Úc.


Nhấn vào đây để vào trang web Cơ quan Ðăng ký Liên bang các Cơ sở Giáo dục và Khóa học dành cho Du học sinh (CRICOS), trang web chính thức của chính phủ Úc liệt kê tất cả các đơn vị giáo dục Úc cung cấp khóa học cho những người học tại Úc và thông tin về visa du học cùng những khóa học có sẵn.
 

Học bổng Úc


Học bổng Úc nhằm mục tiêu củng cố kiến thức, mối liên kết giáo dục và thắt chặt mối quan hệ giữa Úc và các nước láng giềng thông qua những chương trình học bổng Úc mở rộng.


Theo thời gian, học bổng Úc sẽ tạo ra một thế hệ những nhà lãnh đạo toàn cầu có mối liên hệ mật thiết với Úc.


Học bổng Úc bao gồm học bổng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID), Bộ Nông nghiệp, Phát triển, Biến đổi Khí hậu, Khoa học, Nghiên cứu và Giáo dục Đại học (DIICCSRTE) và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) cấp.

Rất nhiều học bổng cho học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp có thể được tìm thấy qua những trang web sau:

• Học bổng AusAID

• Học bổng Endeavour và Fellowships

• Học bổng ACIAR


Những học bổng khác


Nhiều cơ sở giáo dục Úc cũng cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.
Vui lòng bấm vào đây để tìm học bổng.

Hướng dẫn chọn công ty tư vấn du học


Nếu bạn quyết định đi học ở Úc nhưng cần sự giúp đỡ về cách thức quy trình nhập học, bạn có thể sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn du học. Việc sử dụng công ty tư vấn là không bắt buộc. Một công ty tư vấn du học có thể:


• Cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật về hệ thống giáo dục Úc; các cơ sở đào tạo và các trường ở Úc; đời sống ở Úc (ví dụ chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại, sức khỏe v.v.)
• Giúp bạn điền thông tin trong đơn xin nhập học.
Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn du học, bạn cần chọn và sử dụng một dịch vụ tốt.

Vui lòng nhấn vào http://www.studyinaustralia.gov.au/global/apply-to-study/education-agents để tải về bản Hướng dẫn chọn công ty tư vấn du học.
 

Visa du học


Vui lòng nhấn vào đây để truy cập thông tin về visa du học.
 

Sinh sống ở Úc


Vui lòng nhấn vào http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia để tìm hiểu thông tin về việc Sinh sống ở Úc.
 

Bảo vệ quyền lợi khách hàng


Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Sinh viên Quốc tế (ESOS) chỉ rõ những điều khoản nhằm bảo vệ sinh viên quốc tế đăng ký theo học tại Úc.
Khung đạo luật của ESOS bảo đảm quyền lợi của sinh viên quốc tế bằng cách nêu rõ những tiêu chuẩn, vai trò và trách nhiệm của những cơ sở giáo dục có sinh viên quốc tế theo học, cũng như cung cấp bảo đảm tài chính và học phí cho sinh viên.
Vui lòng truy cập trang web https://aei.gov.au/regulatory-information/pages/regulatoryinformation.aspx để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng cho sinh viên quốc tế tại Úc.

 

Các khóa học của Úc tại Việt Nam


Nhiều cơ sở giáo dục Úc mở các khóa học tại Việt Nam dưới hình thức tự hoạt động hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo Việt Nam. Nhiều cơ sở giáo dục Úc có thể công bố các khóa học từ xa trên AusLIST.


Vui lòng bấm vào trang http://auslist.deewr.gov.au/Course/CourseList.aspx để truy cập vào AusLIST.


AusLIST có thể giúp các bạn tìm thấy những khóa học đạt chuẩn quy trình đăng ký, đăng kiểm và quản lý chất lượng của Úc. AusLIST có thể không cung cấp toàn bộ danh sách các cơ sở giáo dục và khóa học tại Việt Nam. Lý do vì việc đăng ký trên AusLIST là tự nguyện và nhiều cơ sở giáo dục chọn cách không đăng ký. Nếu bạn quan tâm đến một cơ sở giáo dục hoặc một khóa học nhưng không tìm thấy trên AusLIST, bạn có thể tham khảo tại trang web Australian Qualifications Framework register.
Những cơ sở đào tạo này cam kết cung cấp những khóa học tại Việt Nam tương đương với các chuẩn mực của các khóa học tại Úc. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng chuẩn mực Úc sẽ được công nhận chính thức tại đất nước của bạn. Trước khi đăng ký, bạn nên tư vấn với cơ quan có thẩm quyền ở nước bạn hoặc với người liên hệ của khóa học đăng trên AusLIST.
 

Trước khi đăng ký, bạn cần thảo luận với cơ sở giáo dục để bảo đảm rằng khóa học thích hợp với bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn thảo luận chi tiết với họ về cách thức đăng ký và những yêu cầu của khóa học.

 

Cựu du học sinh Úc


Câu lạc bộ Cựu Du Học Sinh Úc (VGAC) tập hợp các cựu du học sinh của các trường Úc và hiện có hơn 5000 hội viên. VGAC hướng đến việc tạo ra một nơi gặp gỡ hoạt động hiệu quả cho các thành viên và góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Úc.

Vui lòng bấm vào đây để tìm hiểu thêm về VGAC.

Hỗ trợ học tiếng Anh


Đạt được một trình độ tiếng Anh đủ để đáp ứng được điều kiện nhập học tại Úc có thể là thử thách đối với bạn. AEI Vietnam hợp tác với Mạng lưới Úc để cung cấp các đường dẫn đến những tài liệu giúp các bạn sinh viên Việt Nam học tiếng Anh và tìm hiểu về cuộc sống ở Úc.

Vui lòng nhấn vào đây để xem trang tin của Mạng lưới Úc .


AEI Vietnam


Cơ quan Giáo dục Quốc tế Úc (AEI) là đại diện quốc tế về giáo dục, khoa học và nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp, Phát triển, Biến đổi Khí hậu, Khoa học, Nghiên cứu và Giáo dục Đại học (DIICCSRTE). Hoạt động của AEI nhằm phát triển các mối quan hệ quốc tế, đưa ra những lời khuyên về chính sách chiến lược, bảo đảm chất lượng và nâng cao kinh nghiệm của sinh viên quốc tế. AEI hỗ trợ các sinh viên quốc tế qua việc phát triển các chính sách về bảo vệ quyền lợi khách hàng, bảo đảm chất lượng và trau dồi kinh nghiệm của các sinh viên quốc tế. AEI thực hiện những nghiên cứu về xu hướng giáo dục quốc tế, bao gồm số liệu thống kê sinh viên quốc tế.

Vui lòng nhấn vào đây để có thêm thông tin về AEI


Vui lòng nhấn vào đây để xem nghiên cứu của AEI


AEI Việt Nam thúc đẩy việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa Úc và Việt Nam, hỗ trợ các mối liên kết nghiên cứu khoa học và hợp tác giữa hai quốc gia và đối thoại chính sách song phương trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. AEI Việt Nam còn tư vấn và hỗ trợ các cơ sở giáo dục Úc khi làm việc tại Việt Nam.Vui lòng nhấn vào đây để có thêm thông tin.


AEI cũng là đầu mối liên lạc chính của Học bổng Endeavour và Fellowships tại Việt Nam.